top of page

ZA ŠOLE

GLEDALIŠKA DELAVNICA V RAZREDU

Praktična gledališka delavnica v razredu, na šoli, je namenjena šolskim ali ob šolskim dejavnostim. Primerna je za gledališke klube, druge šolske ure (Slovenščina, Angleščina, ... ) , projektne dneve ...   Vključuje gledališke igre za krepitev ustvarjalnih veščin in  uprizoritev kratkih prizorov na predhodno dogovorjeno temo ali besedilo.  

MENTORSKE URE

Svetovanje in usmeritev ob ustvarjanju gledališke predstave.

bottom of page