top of page

ZA DRUŠTVA IN SKUPINE

SEMINAR GLEDALIŠKE KOMUNIKACIJE

V gledališkem seminarju skupina praktičino a ob enem analitično raziskuje ustvarjalni proces gledališke komunikacije. Poseveča se skupnemu odkrivanju celostnega pomena ustvarjalca v gledališkem procesu. Skozi praktično delo  - gledaliških iger in vaj - udeleženci odkrivajo odnos ustvarjalca do uprizoritvenih elementov, analizo dramskega dela / teme, uporabo orodij in razvijajo lasten ustvarjalni koncept namenjen kasnejši uprizoritvi.  Seminar lahko poteka na konkretni dramski predlogi ali vsebinski temi, predlagani s s strani gledališke skupine, društva, režiserja, mentorja ... 

MENTORSKE URE

Svetovanje in usmeritev ob ustvarjanju gledališke predstave.

bottom of page